Disclaimer

1. Algemene voorwaarden

1.1 Huphter doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties ter attentie van de juistheid van de verstrekte informatie.

1.2 Huphter garandeert niet dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

1.3 Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typfouten, vergissingen en marktontwikkelingen.

1.4 Deze website kan links bevatten naar websites buiten de website van Huphter. Huphter is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

1.5 Door Huphter per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Huphter staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

1.6 Huphter mogen deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Bezoekers en/of gebruikers wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op de website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien bezoekers en/of gebruikers ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de website, wordt hij of zij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

1.7 Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoogte van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

3. Credits

  • 3.1 Website ontworpen en ontwikkeld door Nino Schrijver
  • 3.2 jQuery © jQuery Foundation, Inc.
  • 3.3 HTML5 Shiv 3.7.2 MIT/GPL2
  • 3.4 Lightbox, Lokesh Dhakar MIT
<-->